Požární řád

Požární poplachové směrnice penzionu Star Class, Kovářov 10, Frymburk

 

Povinnosti všech osob při vzniku požáru

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata  a majetek.

Osoba, která zpozoruje požár je povinna:
 1. Pokusit se uhasit požár všemi dostupnými prostředky
 2. Pokud to není možné, okamžitě požár ohlásit personálu penzionu Star Class nebo na telefonní číslo hasičů
150 příp. 112
Způsob vyhlášení požárního poplachu:

Voláním HOŘÍ 

Při hlášení zřetelně uvést:

 1.  kdo volá
 2.  místo a rozsah požáru
 3.  číslo telefonu a odkud je voláno

Postup po vyhlášení požárního poplachu:

 1.  Provést evakuaci osob z penzionu
 2.  Kontrolou všech pokojů, místností a prostor penzionu vyloučit opomenutí nějaké osoby
 3.  Při opouštění penzionu zamezit šíření požáru uzavřením oken a dveří
 4.  Je potřeba provést vypnutí proudu v penzionu v rozvodné skříni na stěně penzionu u popelnic na pravé straně u terasy penzionu u hlavní silnice
 5.  Uzavření plynového propan-butanového ventilu ve skříni HUP (žluté) na stěně penzionu vedle příjezdové cesty na parking penzionu uprostřed délky budovy
 6.  Uzavření plynového ventilu na podzemní nádrži na plyn propan-butan na parkingu penzionu hned za stříbrnou plechovou garáží v malé zahrádce oplocené dřevěným plůtkem

Ostatní úkoly se řídí dle pokynů velitele zásahu

Je v zájmu každého ubytovaného v penzionu seznámit se s ustanovením požárních dokumentů

 

Ohlašovna požáru RECEPCI penzionu       +420 777 677 368 

 

Důležitá telefonní čísla:

Linka tísňového volání:

E.ON elektřina, poruchová služba             800 225 577 

Voda Vak JČ                                                       844 844 870 

Plynárny                                                             1239